Josef Kohout, Doc. Ing. Ph.D.  E-mail e-mail:besoft@ntis.zcu.cz Skype skype:besoft@kiv.zcu.cz | DBLP ResearchGate LinkedIn | Google+

Vedoucí Oddělení medicínské informatiky a vedoucí výzkumného programu Pokročilé počítačové a informační technologie výzkumného centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost, docent Západočeské univerzity v Plzni. Magisterský titul Ing. a doktorský titul Ph.D. získal na Katedře informatiky a výpočetní techniky na ZČU-FAV v oblasti inženýrská informatika / počítačová grafika v letech 2002 a 2005. Na této katedře také od roku 2005 působí. V letech 2008-9 rovněž pracoval jako vědecký pracovník na University of Bedfordshire, UK, během nichž se podílel na řešení evropských projektů LHDL (FP6-2004-IST-4-026932) a Aneurist (FP6-2004-IST-4-027703). V letech 2012-12 byl řešitelem evropského projektu VPHOP (FP7-ICT-223865). Jeho expertní znalosti leží v oblasti počítačové grafiky, a to zejména v oblasti paralelní Delaunayovy triangulace a jejích aplikací, Laplaciánovských filtrací a deformací povrchových sítí, a modelování svalů. V poslední době se zabývá převážně vývojem virtuálního modelu člověka pacienta. V roce 2006 obdržel Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve studiu a tvůrčí činnosti.

Roman Mouček, Ing. Ph.D.  E-mail e-mail:moucek@ntis.zcu.cz Skype skype:roman.moucek | DBLP ResearchGate LinkedIn | Google+

Vedoucí neuroinformatické výzkumné skupiny ve výzkumném centra NTIS - Nové technologie pro informační společnost, odborný asistent na Katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univezity v Plzni, zástupce českého národního uzlu INCF, člen programových výborů konferencí TSD a HEALTHINF. Svůj doktorský titul Ph.D. v oboru inženýrská informatika obdržel v roce 2014 na Katedře informatiky a výpočetní techniky na ZČU-FAV za práci “Semantics in Dialogue Systems”. Jeho odborné znalosti zahrnují softwarové inženýrství, neuroinformatiku, databáze a aplikace sémantického webu. Je obeznámen rovněž s architektonickými a návrhovými vzory, Java technologiemi a Matlab aplikacemi. Podílel se na řešení projektů zabývajících se sémantikou přirozeného jazyka, analýzou mozkových vln a vývojem hardwarové a softwarové infrastruktury pro elektrofyziologický výzkum. V poslední době se zaměřuje na složitější analýzu biosignálů s důrazem na mozkové vlny.

Jana Klečková, Doc. Dr. Ing.  E-mail e-mail:kleckova@kiv.zcu.cz

Webová stránka: http://medical.kiv.zcu.cz

Vedoucí výzkumné skupiny medicínských informačních systémů. Docent Západočeské univerzity v Plzni. Od počátku své kariéry na Katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univezity v Plzni vyučovala a garantovala předměty zabývající se základy programování a algoritmizace na technických fakultách (Fakulta elektrotechnická a Fakulta aplikovaných věd) a základy informačních technologií pro ostatní fakulty (Fakulta pedagogická, Fakulta ekonomická a Fakulta filozofická). V roce 1992 se připojila k výuce databázově orientovaných předmětů na Fakultě aplikovaných věd, o rok později na Fakultě ekonomické. Je garantem oboru Informační systémy a garantem příslušných odborných předmětů. Je členem vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a členem několika oborových rad pro doktorská studia. Ve svém výzkumu se zabývala rozpoznáváním a porozuměním spontánní promluvy. V současné době její zájem leží v oblasti informačních a databázových systémů. Konkrétně se pak zabývá problematikou cerebrovaskulárních onemocnění. Výzkum je založen na současných poznatcích v oblasti neurologie a neurochirurgie. Byla řešitelem nebo spoluřešitelem několika projektů, včetně mezinárodních (ve spolupráci s University of Nancy (France), Erlangen, Heidelberg, Regensburg (Germany), Ljubljana (Slovenia), Oregon (USA)).

Tomáš Koutný, Ing. Ph.D.  E-mail e-mail:txkoutny@kiv.zcu.cz | ResearchGate

Odborný asistent na Katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univezity v Plzni. Ve svém výzkumu se zabývá retrospektivním a prediktivním výpočtem hladiny glukózy v různých částech lidského těla. Je autorem difuzního modelu dymaniky glukózy. Má expertní znalosti v oblastech aplikované matematiky a paralelních a distribuovaných výpočetních systémů. To vše musí být samozřejmě podložené potřebnými znalostmi z interní medicíny.

Ostatní osoby

Václav Matoušek
Prof. Ing. CSc.

Kamil Ekštein
Ing. Ph.D.

Petr Ježek
Ing. Ph.D.

Pavel Mautner
Ing. Ph.D.

Pavel Nový
Ing. Ph.D.

Jana Varnušková
Ing. Ph.D.

Petr Brůha
Ing.

Tomáš Ettler
Ing.

Michal Kratochvíl
Ing.

Jakub Krauz
Ing.

Jana Krutišová
Ing.

Martin Kryl
Ing.

Martin Maňák
Mgr.

Tomáš Prokop
Ing.

Jan Štěbeták
Ing.

Lukáš Vařeka
Ing.

Petr Včelák
Ing.

Petr Žák
Ing.