Korespondenční adresa

Medicínská informatika
Katedra informatiky a výpočetní techniky
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14 Plzeň
Česká republika

Telefon: (+420) 377 63 2401
E-mail: mi@mail.kiv.zcu.cz

Adresa budovy

Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
Technická 8
306 14 Plzeň
Česká republika