Zahájeno řešení projeku Česko-Bavorské přeshraniční spolupráce BASIL

2017-01-01Projekt BASIL podpořený v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (Cíl EÚS 2014 - 2020) se bude od 1.10.2016 do 30.9.2019 zabývat vývojem asistenčního systému řízeného mozkovými vlnami pro osoby s omezenou hybností. Do projektu, za celkem téměř 900 tisíc EUR, jsou vedle našeho týmu ze Západočeské univerzity v Plzni zapojeny dvě bavorské firmy. Jejich rolí je zabezpečit funkční senzoriku, záznam a bezdrátový přenos dat a uvést vyvinutý systém po skončení projektu na trh.

Abstrakt

V podporovaných hospodářských regionech Bavorska a České republiky je v současné době aktuální společenskou výzvou demografický vývoj. Obyvatelstvo stárne a ročně se ošetří stovky pacientů trpících poškozením motoriky. Infrastruktura péče v příhraničních oblastech není dobrá, ani snadno dosažitelná. Současná nabídka pečovatelských služeb je drahá. Pro dosažení kvality života a organizaci péče tak, aby byla pro obyvatele regionu snadno přístupná, je třeba používat nové technologie a to lépe, než tomu bylo dosud.
Vysoký potenciál se nachází ve zlepšení domácí péče. V rámci projektu BASIL se zde bude pro osoby s omezenou pohyblivostí zavádět inovativní asistenční systém.
BASIL jako nové řešení „smart home“ podporuje nejen samostatnost, nýbrž i přispívá k rozvoji příhraničí jako centra inovace, které svým významem překračuje hranice regionu.
Doplňující odbornost vyspělých technologií senzoriky a oblasti IT se bude provádět pod záštitou vedoucích partnerů, Strategische Partnerschaft Sensorik e.V./Cluster Sensorik. Na strategickém partnerství se dále budou podílet Sensorik-Bayern GmbH (100% dceřiná společnost), jakož i Západočeská univerzita Plzeň. V projektu BASIL nastane situace win-win, ze které bude mít prospěch výzkum, ekonomika i celý region.
Synergie v oblasti výzkumu a inovací povede k posílení přeshraniční spolupráce, k rychlejšímu přenosu poznatků, k podpoře investic MSP v oblasti VaV a k vývoji technologické inovace jako příspěvku k řešení problematicky demografické křivky. V projektu BASIL se využijí poznatky sítě Sensorik, jakož i dosavadní zkušenosti při zapojování partnerů s inovačními záměry, pro podporu výměny vědomostí a MSP pro mobilizaci aktivní účasti v těchto sítích. Konkrétním výsledkem projektu je prototyp asistenčního systému, který vychází z rozpoznání mozkových vln. Tento systém je možno obsluhovat bez motorické interakce, protože se sám uzpůsobí potřebám svého uživatele. Proto jsou cílovou skupinou zvláště osoby s omezenou pohyblivostí. Asistenční systém se skládá z funkční senzoriky pro záznam mozkové aktivity, základní stanice s cloudovým spojením jako centrálního rozhraní a z řídící jednotky, cloudových služeb pro komplexní vyhodnocení mozkové aktivity, stimulátoru a různých ovladačů domácího automatizačního systému. Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje žádný srovnatelný systém, je základem úspěšného uvedení nového produktu na trh vytvoření funkčního prototypu. Za potřebnou odbornost v oblasti analýzy, zpracování a ukládání senzoricky zaznamenaných mozkových aktivit nese odpovědnost Západočeská univerzita v Plzni, která zároveň povede výzkumy v terénu.
Potřebné odborné znalosti v oblasti senzoriky, záznamu a bezdrátového přenosu kritických naměřených dat zajišťuje firma Sensorik-Bayern GmbH. Strategische Partnerschaft Sensor e.V. bude zároveň koordinovat celý projekt, převezme oblasti marketingu a controllingu a bude mít odpovědnost za další využití jeho výsledků.
Zobrazit všechny novinky