Výzkum

Vývoj modelů, metod a informačních technologií pro zvýšení rychlosti, efektivity a spolehlivosti bioinženýrských úsilí v medicíně.

Detaily »

Studium

Příprava studentů na kariéru, ve které budou využívat sílu informačních technologií pro zlepšení osobní a prediktivní zdravotní péče a tím přispívat ke zlepšování lidského zdraví.

Detaily »

Služby

Shromažďování, uchovávání, popis, analýza a sdílení objemných souborů dat z biomedicíny - zejména signály z EEG, EKG a dalších bio senzorů.


Poslední novinky


Vědci z centra NTIS pomáhají lékařům bojovat s Crohnovou chorobou u dětí

2018-12-03Výzkumníci Medicínské informatiky vyvinuli speciální software umožňující sběr a evidenci klinicko-epidemiologických a laboratorních výsledků Crohnovy choroby u dětí a jejich následnou vizuální prezentaci. Software je v současné době užíván na Dětské klinice FN Plzeň. ...

Zobrazit novinku

Zahájeno řešení projeku Česko-Bavorské přeshraniční spolupráce BASIL

2017-01-01Projekt BASIL podpořený v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (Cíl EÚS 2014 - 2020) se bude od 1.10.2016 do 30.9.2019 zabývat vývojem asistenčního systému řízeného mozkovými vlnami pro osoby s omezenou hybností. ...

Zobrazit novinku

Náš článek se dostal do zářijového editorského výběru časopisu Computer Methods and Programs in Biomedicine

2016-09-14Vyvinuli jsme model dynamiky glukozy pro boj s diabetem - tichýn civilizačním onemocněním, které v současné době se nachází na 8. místě v žebříčku nejčastějších příčin úmrtí. Náš článek Using meta-differential evolution to enhance a calculation of a continuous blood glucose level, který tento model popisuje, byl vybrán editorem časopisu Computer Methods and Programs in Biomedicine, což je jeden z předních vědeckých časopisů, pro zářijový výběr. ...

Zobrazit novinku
Zobrazit všechny novinky