News from Medical Informatics http://mi.kiv.zcu.cz/en/news.html nyklm@kiv.zcu.cz (Michal Nykl) medical informatics, informatics News from the group of Medical Informatics at University of West Bohemia. http://backend.userland.com/rss Sun, 01 Jan 2017 12:00:00 GMT http://mi.kiv.zcu.cz/templates/mi.kiv.zcu.cz/resources/logo_mi2.jpg News from Medical Informatics http://mi.kiv.zcu.cz/en/news.html Czech-Bavarian research project BASIL started / Zahájeno řešení projeku Česko-Bavorské přeshraniční spolupráce BASIL http://mi.kiv.zcu.cz/en/news.html?news=2017-01-01#news-2017-01-01 http://mi.kiv.zcu.cz?news=2017-01-01#news-2017-01-01 Project BASIL running from October 2016 until September 2019 will develop an assistance system driven by brain waves for the persons with impaired mobility. Besides our team of UWB, two Bavarian companies are involved int the project. Their principal role is to provide sensors and get the final prototype to market. The project total budget is almost 900 thousands EUR, partly funded in the scope of the "Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (Cíl EÚS 2014 - 2020)". // Projekt BASIL podpořený v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko (Cíl EÚS 2014 - 2020) se bude od 1.10.2016 do 30.9.2019 zabývat vývojem asistenčního systému řízeného mozkovými vlnami pro osoby s omezenou hybností. Do projektu, za celkem téměř 900 tisíc EUR, jsou vedle našeho týmu ze Západočeské univerzity v Plzni zapojeny dvě bavorské firmy. Jejich rolí je zabezpečit funkční senzoriku, záznam a bezdrátový přenos dat a uvést vyvinutý systém po skončení projektu na trh. Sun, 01 Jan 2017 12:00:00 GMT Our paper has been selected for Editor's choice in Computer Methods and Programs in Biomedicine / Náš článek se dostal do zářijového editorského výběru časopisu Computer Methods and Programs in Biomedicine http://mi.kiv.zcu.cz/en/news.html?news=2016-09-14-1#news-2016-09-14-1 http://mi.kiv.zcu.cz?news=2016-09-14-1#news-2016-09-14-1 We developed and implemented an improved model of glucose dynamics to fight diabetes - a silent civilization disease that currently ranks as the 8th most common cause of death. Our paper Using meta-differential evolution to enhance a calculation of a continuous blood glucose level, which focused on this topic, has been selected for Editor's choice in Computer Methods and Programs in Biomedicine (a top-ranked scientific journal). // Vyvinuli jsme model dynamiky glukozy pro boj s diabetem - tichýn civilizačním onemocněním, které v současné době se nachází na 8. místě v žebříčku nejčastějších příčin úmrtí. Náš článek Using meta-differential evolution to enhance a calculation of a continuous blood glucose level, který tento model popisuje, byl vybrán editorem časopisu Computer Methods and Programs in Biomedicine, což je jeden z předních vědeckých časopisů, pro zářijový výběr. Wed, 14 Sep 2016 11:00:00 GMT On-line Blood Glucose Levels Calculation Launched / On-line kalkulátor hladiny cukru v krvi http://mi.kiv.zcu.cz/en/news.html?news=2016-01-16-1#news-2016-01-16-1 http://mi.kiv.zcu.cz?news=2016-01-16-1#news-2016-01-16-1 We have launched the world's unique web portal where a diabetic patient or their physician can upload the glucose level in subcutaneous tissue and the portal will automatically calculate and display a continuous curve of blood glucose level. // Spustili jsme světově unikání webový portál, do kterého mohou diabetičtí pacienti nebo jejich lékaři nahrát informace o hladině cukru v podkoží a portál automaticky spočítá a zobrazí kontinuální křivku koncentrace glukózy v krvi. Mon, 18 Jan 2016 12:00:00 GMT